Khảo sát thực trạng và xây dựng dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch giai đoạn 2 (2016-2020)

Thực hiện quyết định số 1303/QĐ-BYT ngày 08/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt bổ sung chuyên khoa ưu tiên, danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn  2016-2020 (đợt 2), trong tháng 5 và 6 năm 2016, lãnh đạo và các chuyên gia đầu ngành của Viện Tim mạch Việt Nam đã tổ chức các đoàn đánh giá kết quả thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch giai đoạn 2013 – 2015, đồng thời khảo sát thực trạng và thảo luận chiến lược xây dựng Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch giai đoạn 2 (2016-2020) tại 9 Bệnh viện Vệ tinh bao gồm: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ninh, BVĐK tỉnh Yên Bái, BVĐK tỉnh Lào Cai, BVĐK tỉnh Hòa Bình, BVĐK tỉnh Ninh Bình, BVĐK tỉnh Phú Thọ, BVĐK Xanh Pôn, BVĐK quốc tế Vinmec Times City, BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

GĐ. BVĐK tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Tạ Mạnh Cường – P.Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị của BVĐK tỉnh Quảng Ninh

Thống nhất với các bệnh viện Vệ tinh:

- Về phía Viện Tim mạch Việt Nam, sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật tim mạch cho các bệnh viện vệ tinh.

- Về phía các bệnh viện vệ tinh, đề nghị từng bệnh viện vệ tinh khẩn trương lập dự án phát triển chuyên ngành tim mạch, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được chuyển giao.

Đoàn khảo sát làm việc tại BVĐK Xanh Pôn

- Dự kiến đến năm 2020 tại các bệnh viện: Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí, BVĐK tỉnh Quảng Ninh, BVĐK tỉnh Ninh Bình, BVĐK tỉnh Phú Thọ, BVĐK Xanh Pôn sẽ hoàn chỉnh Trung tâm Tim mạch trực thuộc bệnh viện đa khoa triển khai thường quy các kỹ thuật Phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, cấp cứu tim mạch... Các BVĐK tỉnh Yên Bái, BVĐK tỉnh Lào Cai, BVĐK tỉnh Hoà Bình sẽ hoàn chỉnh khoa Tim mạch và hướng đến thành lập Trung tâm Tim mạch trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả của đợt khảo sát sẽ được Viện Tim mạch Việt Nam tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét phê duyệt triển khai một cách chiến lược và đồng bộ trong Dự án.

Ngọc Long