Thông báo Tổ chức các khoá đào tạo liên tục (CME): “Chuyên khoa định hướng tim mạch”.