Thông báo kế hoạch khai giảng lớp "Siêu âm Doppler tim" và "Siêu âm Doppler mạch máu"

Thực hiện kế hoach đào tạo liên tục năm 2019 của bệnh viện Bạch Mai, thứ Tư ngày 15/05/2019 Viện Tim mạch phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến sẽ tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Siêu âm Doppler tim" và "Siêu âm Doppler mạch máu".
Thông tin chi tiết về hai khoa đào tạo liên hệ theo số điện thoại:
1. Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai: 0243.868.5024
2.  Phòng Đào tạo Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai: 0243.215.1194
Trân trọng thông báo và kính mời quý đồng nghiệp quan tâm đăng ký tham gia khóa đào tạo.