Workshop "Giới thiệu về khung giá đỡ kim loại tự tiêu Magmaris"

Ngày 14/12/2018 (thứ Sáu) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với hãng Biotronik tổ chức Workshop "Giới thiệu về khung giá đỡ kim loại tự tiêu Magmaris". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia Tim mạch can thiệp hàng đầu đến từ Viện Tim mạch Việt Nam và Viện Tim mạch quốc gia Kuala Lumpur.
Thời gian: Từ 8h45 đến 17h00
Địa điểm: Đơn vị Tim mạch can thiệp - Hội trường B Viện Tim mạch Việt Nam 
Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp đến tham dự.