Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y

Thông tư số 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2017

 

Theo Thông tư số 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2017, dối tượng điều chỉnh bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế).

Theo đó, Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế), áp dụng đối với viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập. Theo đó, thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế được quy định như sau:

Về thời gian tập sự:

Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiện thời gian tập sự 06 (sáu) tháng;

Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 09 (chín) tháng;

Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 (mười hai) tháng.

Thời gian tập sự của cán bộ y tế đã được quy định cụ thể tại Thông tư 43/2016/TT-BYT

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với một số trường hợp có thời gian nghỉ trong quá trình tập sự.

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm từ 3 ngày trở lên; thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ theo quy định.

Điều kiện được miễn chế độ tập sự

Thông tư này cũng quy định người trúng tuyển được miễn thực hiện chế độ tập sự khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã có thời gian làm chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng và đã có thời gian thực hành từ 12 tháng trở lên để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thông tư này không áp dụng cho nhân viên Y tế trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ và tạm đình chỉ công tác theo quy định của Nhà nước. Đối với trường hợp nhân viên y tế nghỉ thai sản, sinh con theo chế độ BHXH thì được hoãn tập sự và phải thực hiện sau khi hết thời hạn nghỉ theo quy định.

Việc miễn thực hiện chế độ tập sự cũng được quy định tại Điều 4 của Thông tư, nêu rõ đối với nhân viên Y tế đã có chuyên môn Y tế được tuyển dụng đủ 12 tháng trở lên và đã đã cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật, không vi phạm bất kỳ hoạt động chuyên môn nào trong thời gian được tuyển dụng.

Nguồn Sức khỏe và đời sống