Khóa đào tạo liên tục chủ đề " Đau thắt ngực ổn định - Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng "

Ngày 07/06/2017 (thứ Năm) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức khóa đào tạo liên tục chủ đề " Đau thắt ngực ổn định - Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng ".

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30

Địa điểm: Giảng đường Đặng Văn Chung - Viện Tim mạch Việt Nam 

Trân trọng kính mời quý bác sĩ đến tham dự khóa đào tạo.