Hội nghị "Siêu âm trong các bệnh tim cấu trúc"


Chương trình chi tiết xem tại: Chương trình hoi nghi sieu am tim 2020.pdf