Diễn đàn hợp tác về dự phòng và quản lý các bệnh không lây nhiễm ở các nước đang phát triển

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay 85% các trường hợp tử vong sớm do bệnh không lây nhiễm (NCDs) xảy ra ở châu Á, châu Phi ở Trung Đông và khu vực Mỹ Latinh. Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra năm 2008, tỷ lệ tăng huyết áp ở người từ 25 tuổi trở lên là 25,1%. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu gia tăng tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh tim mạch.

Trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020, Viện Tim mạch Việt Nam được giao làm đơn vị chủ trì triển khai thực hiện phòng chống bệnh tim mạch. Thông qua quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế trong chương trình Sao Vàng Sức Khỏe, chúng tôi có thể giải quyết các thách thức cụ thể của cộng đồng và người bệnh trong dự phòng, sàng lọc và quản lý tăng huyết áp – đóng vai trong quan trọng trong chiến lược dự phòng và quản lý NCDs ở Việt Nam. 

Ngày 17 tháng 1 năm 2020,Viện Tim mạch Việt Nam và Hội Tim mạch Việt Nam vinh dự được tham dự cùng các chuyên gia và lãnh đạo hàng đầu của 14 tổ chức cùng chí hướng tại tại diễn đàn “Partnerships for Change Summit” do Pfizer Upjohn tổ chức tại Singapore. Tại diễn đàn, Việt Nam đã  chia sẻ, cam kết nêu các ý tưởng của mình để hướng tới sự thay đổi bền vững trong việc sàng lọc và quản lý NCDs tại các nước đang phát triển.

 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn

85% of premature deaths due to #NCDs occur in Asia, Africa middle east and Latin America region. Through partnerships with stakeholders on the frontlines, we can address the patient-specific challenges in NCD prevention, screening and management and catalyze progress to address the problem of growing NCD burden. VNHA/VNHI are honored to have joined key opinion leaders from 14 like-minded organizations at the #emPartnerships for Change Summit organized by @Pfizer #Upjohn, where we shared our commitment and ideas to stimulate sustainable changes in the management of NCDs across emerging markets. #EnoughNCDs.