Lịch trực chuyên môn tháng 7 - 2019

Tải file tại đây: LT_BS_T7.2019.PDF