Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 6 - 2018

Tài file tại đây: Lịch khám T6.2018.pdf