Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 9 - 2018

Tải file tại đây: Lịch khám T9.2018 Final.pdf