Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 9 - 2017

Tải file tại đây: Lịch khám T09.pdf