Hội thảo khoa học "Tình hình vi sinh tại Viện Tim mạch và cập nhật lựa chọn kháng sinh hiệu quả và hợp lý trong kỉ nguyên vi khuẩn đa kháng"