Chương trình hội thảo "ACC International - Building a New Chapter"

11h30 ngày 19/01/2018 (thứ sáu), Viện Tim mạch Việt Nam và Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo "ACC International - Building a New Chapter" với sự tham gia của các đại biểu đến từ Viện Tim mạch Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Tim mạch Hoa Kỳ

Địa điểm: Hội trường A, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

Trân trọng kính mời quý vị bác sĩ tham dự