Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai cần  tuyển các ứng viên với các yêu cầu dưới đây:

Cử nhân Đại học Điều dưỡng - Đại học Y  Nộitốt  nghiệp loại khá, giỏituổi < 25

Cử nhân Tiên tiến - Đại học  Nội, tuổi < 25

Ghi chú:

Ưu tiên những ứng viên  chứng chỉ: Tin họcngoại  ngữ.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 31/3/2017

 

Địa chỉ liên hệ nộp Hồ :

Phòng Điều dưỡngViện Tim mạch - Bệnh viện BạchMai,

Điện thoại  Điều dưỡng Trưởng Viện, ThS. Trần Thị  Ngọc Anh: 098.3333.126