Kế hoạch tổ chức lớp "Bác sĩ định hướng tim mạch khóa 32"

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2018 của bệnh viện Bạch Mai. Ngày 19/09/2018, Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Bác sĩ chuyên khoa định hướng Tim mạch khóa 32”.

Thời gian: 6 tháng (từ ngày 19/09/2018 đến ngày 29/03/2019).

Địa điểm: Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai

Tham gia tham khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản của chuyên ngành tim mạch và học lâm sàng tại các khoa, phòng của Viện dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm.
Trong thời gian học tại Viện, học viên sẽ được tham gia các buổi bình bệnh án do GS.TS. Nguyễn Lân Việt trực tiếp giảng dạy và  các Hội thảo khoa học chuyên đề Tim mạch được tổ chức tại Viện.

 

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ địa chỉ: Phòng Đào tạo -Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai; Điện thoại 02432.151.194; Email:daotao.vtm@gmail.com hoặc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến; ĐT: 0243.868.8024.