Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 6-2021

Tải file tại đây: KYC_T6_2021.pdf