Hợp tác Việt - Mỹ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Công tác thường xuyên tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Viện Tim mạch Quốc gia Việt nam, bệnh viện Bạch mai nhận được công văn của Bộ khoa học và Công nghệ số 4035/BKHCN-HTQT. Nội dung công văn cụ thể là;

“Căn cứ Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Việt nam và Hoa kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Khóa họp lần thứ 9 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (JCM 9) tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 2-4/12/2015. Khóa họp JCM 9 tập trung kiểm điểm việc thực hiện nội dung hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thảo luận các phương hướng hoạt động và xem xét các đề xuất dự án hợp tác ưu tiên triển khai trong thời gian tới giữa hai nước. JCM 9 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm ký Hiệp định  Khoa học và Công nghệ. Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến trưng bày một số kết quả nghiên cứu chung điển hình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thuộc các nhiệm vụ Nghị định thư giai đoạn 2010-2015”


Phúc đáp công văn trên, Viện Tim mạch Quốc gia Việt nam đã cử Th.S. Đinh Huỳnh Linh tham gia cuộc họp. Trong giai đoạn 2010-2015, Viện Tim mạch Quốc gia đã hợp tác với Trung tâm y tế Saint Mary Indiana Hoa Kỳ tiến hành một nghiên cứu cấp Nhà nước theo phương án xây dựng nghiệm vụ Nghị định thư giữa Việt nam và Hoa Kỳ. Nhiệm vụ Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu vai trò của siêu âm Doppler tim trong hướng dẫn lập trình tối ưu hóa hiệu quả của máy tạo nhịp tái đồng bộ tim ở bệnh nhân suy tim nặng”, đã được các bên tiến hành tốt,vừa được nghiệm thu đúng tiến độ. POSTER về các kết quả chính của Nhiệm vụ nghị định thư này đã được trình bày tại Khóa họp (xin xem ảnh trong bài).

Tiếp theo thành công của nhiệm vụ Nghị định thư trên, Viện Tim mạch Quốc gia Việt nam Bệnh viện Bạch mai tiếp tục đề xuất một hợp tác nghiên cứu song phương về bệnh lý Tăng áp động mạch phổi với Trường Đại học Tổng hợp Rush University Chicago IL Hoa kỳ, nghiên cứu này đã được triển khai từng bước tại Viện, dự kiến Viện sẽ đón tiếp đợt làm việc đầu tiên của các chuyên gia Hoa kỳ vào tháng 7/2016.

Bên cạnh đó, Viện cũng đề xuất một nghiên cứu hợp tác song phương về Tình trạng tái nhập viện của bệnh nhân bệnh mạch vành với Trung tâm Tim mạch Saint Mary Indiana Hoa Kỳ. Hợp tác này cũng đã được đối tác hoan nghênh và dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện từ giữa năm 2016.

Các hợp tác nghiên cứu này thực sự là cầu nối vững chắc, đảm bảo cho hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về khoa học và công nghệ ngày càng phát triển bền vững, nhất là trong lĩnh vực Tim mạch.

16/12/2015. Tin và ảnh

Trương Thanh Hương và Đinh Huỳnh Linh